Varför är enen döende?

Kurt Andersson

Har en skogsgård på småländska höglandet. Ser att enen håller på att dö ut. Kvar finns bara enstaka gamla stora enar, ingen föryngring över huvud taget. För 50-60 år sedan fanns massor. Varför? Vill ju inte att enen dör ut!

Enen är ett ljuskrävande buskträd. Om det inte finns betesmarker på magrare marker så kommer enar att växa där. I tät skog har de det svårt. I brynen blir det trångt. Så mer kossor på stenbackarna är lösningen.

Besvarat av:

Håkan Schüberg

Projektledare, skogsutbildning

0
Publicerad: