Varför är ekens grenar så krokiga?

Pontus
Per-Magnus Ekö, Inst för sydsvensk skogsvetenskap, SLU

Jag undrar varför ekens grenar är så krokiga och inte växer rakt, Ekgrenar snirklar sig runt i luften som en flod med lika krokiga bifloder. Är det möjligen blåst och luftfuktigheten som böjer dem och gör dem sneda eller vad beror detta på?

Hej!

Det har jag aldrig hört talas om. Variationen mellan olika ekar kan dock vara stor,  och det är en stor skillnad mellan solitärväxande och beståndsväxande ekar.  Trädslaget har stor kapacitet att allokera sin tillväxt efter ljusförhållande. Detta kan kanske vare en förklaring till den eventuella snirkligheten.

Hälsningar
PM

Publicerad: