Var skulle en mittlinje ligga för Sveriges skogsmark?

Kristina
Svarat av: 
Mora Andersson
Konsulent
SLU: SLU Artdatabanken, Naturvård

Hej!

Sverige har 28 miljoner hektar skogsmark. Om man skulle dra en linje i Sverige där hälften av skogen ligger dvs ca 14 miljoner hektar. Var i Sverige skulle denna linje gå?

Hej Kristina!

Mittlinje för Sveriges skogar?

En linje från kusten någonstans mellan Sundsvall och Hudiksvall och rakt västerut skulle jag gissa.

De fyra nordligaste länen, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län (inkl Härjedalen) har tillsammans 15 milj ha av Sveriges  28 milj ha skogsmark, dvs lite mer än hälften. 

Räknar vi Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län och Jämtlands landskap så gissar jag att vi kommer ganska nära 14 milj ha, dvs hälften av Sveriges skogsareal.

Du hittar uppgifter om arealer för län och mycket annat via länken längre ner på sidan.

Eric

0
Publicerad: