Var ligger världens största skog och hur stor är den?

Astrid
Svarat av: 
Eric Agestam, Forskare FLK vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU

Hej!

Var ligger värdens största skog och hur stor är den?

Hej Astrid!

Världens största skog? Det är en svår fråga.

Hur definierar du en skog? Och får det t ex gå en väg genom skogen eller är det en ny skog på andra sidan vägen?

Det största skogsområdet är taigan, barrskogsbältet på norra halvklotet, genom Sibirien, norra Ryssland, Norden, även Sverige och Nordamerika. Arealen anges till ca 12 milj kmeller mer, bortåt 30 gånger Sveriges storlek. 

Bara delen i Sibirien har en areal av minst 5 á 6 milj km2.

På andra plats kommer Amazonas, i Sydamerika. Arealen anges till ca 5,5 milj km2, men uppgiften osäker pga pågående avverkning.

I Europa, inklusive Sverige hittar du nästan inga skogsområden där det är mer än en km till väg. Sådana områden finns i Sibirien och i Amazonas.

Ett tips är att använda Google Earth och titta på världen, den ger en uppfattning om var det finns sammanhängande skogsområden.

Eric

0
Publicerad: