Var kommer barren ifrån?

Emma åtta år
Bo Leijon
Var kommer barren ifrån?

Hej Emma!
Barren bildas på små sidoskott (kortskott) på sidorna av trädets årsskott. Tallen bildar två barr per sidoskott, granen bara ett. Ämnen till sådana små sidoskott med barranlag finns redan färdiga inne i knopparna ytterst i toppskottet och i grenspetsarna. Knopparna bildas när trädet slutar växa på sensommaren och spricker ut på försommaren nästa år.

Om du på våren tar en liten vass kniv och klyver en knopp från toppen av en liten gran, så finner du en liten grön "klump" mitt inne i knoppen. Tittar du med ett starkt förstoringsglas så kan du se att den gröna klumpem är pyttesmå ämnen till nya barr.

Publicerad: