Var kan man finna fakta om plantageodlingar?

Erik Valinger
Hej, vi skulle vilja veta lite om plantageodlingar och var man kan hitta fakta om det. Det skulle också vara bra om du kunde skriva lite om extensivt jordbruk
Hej,

För att komma åt information om plantageskogsbruk i Världen kan du söka vidare på nätet. Söker du på plantation forestry får du reda på vad som pågår i olika delar av världen på området. Du finner sidor som beskriver arbeten bl a på Nya Zealand, i Malaysia och i Turkiet. Söker du däremot med hjälp av det svenska ordet plantage, finner du främst uppgifter i samband med certifieringen av det svenska skogsbruket, och vad man där anser om plantageskogsbruk. Men, det kan ju vara intressant också.

Vad avser den andra delen av frågan så kan sägas att den mest extrema formen av extensivt jordbruk är att låta kreaturen beta på mark som ej sköts på annat sätt. I det fall att marken befinner sig i träda (ännu mer extensivt), kan man ju inte säga att den brukas över huvud taget.

Hälsningar

Publicerad: