Var hittar vi kvalitetstimmer till vårt byggnadsvårdsprojekt?

Hansolov Lönn
Svarat av: 
Thomas Thörnqvist
Professor emeritus, Institutionen för skog och träteknik
Linnéuniversitetet

Hej!

Vart hittar vi kvalitetstimmer till byggnadsvårdsprojekt. Vi upplever att det är extremt svårt att hitta 250- till 300-årig fura som är certifierad för renovering trots ett högt kubikpris. Varför är det så?

Hej Hansolov!

Först och främst beror det på att vi inte har så mycket skog kvar som är så gammal. Den äldre skogen är till stor del avverkad. Av den gamla skogen som finns kvar är en stor del skyddad och får inte avverkas.

Ansgarius Svensons såg i Södra Vi genomsågar speciellt utvalda kvalitetsstockar till okantade plank, de kan möjligen ha de kvalitéer du efterfrågar.

Hälsningar

Thomas Thörnqvist

0
Publicerad: