Var hittar jag lättilgänglig litteratur om Abies Laciocarpa, växtkrav, försöksytor, odlare mm.

tomas.blom@fo63.mil.se
Owe Martinsson
Var hittar jag lättilgänglig litteratur om Abies Laciocarpa, växtkrav, försöksytor, odlare mm.
Kan hänvisa till följnde litteratur:
Marinssom & Winsa 1989: Främmande trädslag i svenskt skogsbruk-SLU,Skogsvet fak, rap 3, 2:a upplagan

Remröd, Strömberg, Andersson, Alfjorden 1977: Främmande granarter i norra Sverige-Institutet för skogsförbättring 1976, 117-169.

Erfarenheterna av lasiocarpa är större i Norge än i Sverige. Säkert kan man även få en del bra information genom Ola Rosvall SkogForsk, Sävar, tel 090-150950 eller ola.rosvall@skogforsk.se.

Publicerad: