Var finns det barrskog i värden?

Erik Valinger
Var finns det barrskog i värden?
Det enklaste sättet att ta reda på svaret på denna fråga är att gå tillbaka till sin gamla skolatlas och titta på kartan över klimat och vegetationszoner. Barrskogar kräver ett speciellt klimat för att kunna existera. Det som utmärker områdena med barrskog i världen är att den finns inom de tempererade zonerna, den norra tempererade zonen och den södra tempererade zonen, dvs områden som har en kort sommar.

Med andra ord finns det barrskog av olika arter som anpassat sig till det klimat som råder på dessa ställen. Den norra tempererade zonen innefattar norra delen av den Nordamerikanska kontinenten, Norra Europa och Norra Asien. Den södra tempererade zonen håller naturligt förekommande barrskog i Sydamerika, på Tasmanien och på Nya Zeeland.

Publicerad: