Vad vet du om våra svenska träd?

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments

Två tredjedelar av Sverige är täckt av skog som betyder mycket för många människor och vårt samhälle.

De vanligaste svenska trädslagen är gran, tall och björk. Men totalt finns i landet inte mindre än 45 olika trädarter. Här får du svara på frågor om tio av våra svenska träd.

Vill du läsa mer om fler träd? Gå till SkogsSveriges faktasidor om Svenska träd.

Quizet är baserat på innehåll från faktasidorna Svenska träd. Sidorna med faktainnehåll och illustrationer är framtagna genom ett samarbete mellan Skogssällskapet, SkogsSverige och Skogen i Skolan. Copyright finns och innehållet skyddas av lagen om upphovsrätt.

Frågor10
Attempts allowedObegränsad
AvailableAlltid
Pass rate75 %
Backwards navigationAllowed
Starta Quiz
Publicerad: