Vad menas med stamträd då det gäller planterad gran?

Conny Rikardsson
Ola Langvall, Försöksledare SLU, Enheten för skoglig fältforskning, SLU

Hej!

Vad menas med stamträd då det gäller planterad gran.

Mvh Conny

Hej Conny!
 
Det undrar jag också! Jag har inte hört talas om ”stamträd” i skogliga sammanhang. Närmast ligger att du avsåg ”stambrev”, som beskriver varifrån plantorna härstammar, antingen fröet i sig eller varifrån de träd som använts i en fröplantage kommer ifrån.
 
Stamträd förekommer i samband med trädgårdsodling, då man har en stam som man ympar t.ex. äppelsorter eller päronsorter på. Det är det enda jag känner till.
 
Hälsningar
Ola Langvall

Publicerad: