Vad menas med produktiv skogsmark?

Magnus Jonsson
Ola Lindroos, Forskare FLK, Skogens biomaterial och teknologi

Hej!

Vad betyder det när det står "Produktiv skogsmark ca 3hektar äldre blandskog med ek och tall, skogsimpediment ca 8 hektar". Betyder det att 8 hektar är mark som inte går att odla skog på och 3 hektar går det att odla skog?

Mvh Magnus

Hej Magnus!

Med produktiv skogsmark menas skogsmark som kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år. Impediment är skogsmark som producerar mindre än 1 kubikmeter virke per ha och år. Så man kan säga att det stämmer att det på 3 hektar går att odla skog, medan det på 8 hektar växer så dåligt att det inte går att odla skog. Du kan läsa mer om ägoslagsdefinitionerna i skogsvårdslagen, se länk längre ner på sidan.

Mvh // Ola
 

Publicerad: