Vad menas det med "carbon credits" ?

Galina
Ann Dolling
Vad menas det med "carbon credits" i diskussioner om skog? Tack.
Det är meningen att aktörer i utvecklade länder ska kunna tillgodogöra sig utsläppsrättigheter för kol genom Världsbankens projekt "Prototype Carbon Fund (PCF)" genom att stödja ren energi och klimatbefrämjande åtgärder i utvecklingsländer. Företag i utvecklade länder kan då köpa utsläppsrättigheter sk "carbon credits".
Publicerad: