Vad kostar träslagen björk, gran och ek per kubikmeter?

MJP
Red

Vad kostar träslagen björk, gran och ek per kubikmeter?

De genomsnittliga priserna till skogsägaren för råvaran varierar ganska kraftig. Aktuella medeltal på årsbasis kan du hitta här. Rundvirke som ska bli pappersmassa har lägre priser än sågtimmer medan ek och annat ädellöv kan ge betydligt högre kubikmeterpris än gran och tall.

För "trä" går det inte att ange något enhetligt pris. Det beror helt på förädlingsgraden. Vi kan ta ek som det mest extrema exemplet. Som bränsle till värmeverket når värdet upp till i storleksordingen 300 kr/m3. Fanér av bra kvalitet för inredningar och möbler kostar 50 000 till
70 000 kr/m3, efter klippning och fogning och klart för användning upp mot det tredubbla.

0
Publicerad: