Vad kostar det att köpa en skog per hektar?

Camilla Näslund
Uppdaterad av redaktionen.

Vad kostar det att köpa en skog per hektar?

Liksom på andra typer av fastigheter har priset på skogsfastigheter stigit kraftigt de senaste årtiondena. Hösten 2021 uppgav mäklarföretaget Ludwig & Co ett genomsnittspris på 126 000 kronor per hektar i södra Sverige, 84 000 kronor per hektar i mellersta Sverige och 30 000 kronor per hektar i norr. I norra Sverige är det längre transporter till industrin, skogen växer långsammare och det finns mindre köpkraft. Priset kan också påverkas av hur skogen är skött, hur snart den kan avverkas, vägarnas skick och naturligtvis om det finns andra värden på fastigheten, som jakträtt, fiske och byggnader.

Ofta kopplas fastighetspriserna till virkesförrådet. Om det finns mycket virke att avverka kan intäktrna bli högre under de närmaste åren. Enligt samma källa var virkespriserna i söder 830 kronor per skogskubikmeter (kubikmeter stamvirke), 570 kronor i mellersta Sverige och 302 kronor i norr.

0
Publicerad: