Vad kan vi göra för att rädda våra hotade skogar?

ida.klasen.@usa.net
Erik Valinger

1.Vad kan vi göra för att rädda våra hotade skogar?
2.Vad händer med djuren om skogarna försvinner?

Hej Ida,

Vi kan se till att de får tillräckligt skydd. Det betyder att vi måste se till att ta reda på vilka skyddsvärda faktorer de innehåller innan avverkning tillåts. Om de är skyddsvärda kan de avsättas som naturreservat. Tyvärr har inte staten sådana resurser att allt som är skyddsvärt kan inköpas.

Olika djur är beroende av olika "biotoper" . Detta betyder att vissa arter inte kan överleva om just "deras" biotop försvinner. Andra kan finna nya områden där de kan leva vidare.

Publicerad: