Vad kan naturen ta skada av när man arbetar med skogsindustri i sverige?

mats.jonsson@skola.se
Lars Lundqvist
Vad kan naturen ta skada av när man arbetar med skogsindustri i sverige????????????????????????
Man måste skilja på skogsbruk och skogsindustri, det vill säga avverkning av skog och förädling av virket man avverkat.

All avverkning av skog innebär naturligtvis en påverkan på naturen, men man har länge trott att den påverkan är rätt liten. Under senare år har man alltmer börjat uppmärksamma att vissa växt- och djurarter missgynnas kraftigt av avverkningar. Därför har man infört skärpta regler om hänsyn till naturen. Helt kan dock dessa hänsyn inte kompensera för de skador som avverkningarna innebär.

Skogsindustrin påverkar miljön på ungefär samma sätt som många andra industrier, genom framförallt olika former av utsläpp. Skogsindustrin har dock rent generellt varit duktiga på att ta hand om sina utsläpp.

En ytterligare miljöpåverkan som kan nämnas är naturligtvis transporterna av virke från skogen till industrin. Dessa går till en helt övervägande delen med lastbil, vilket naturligtvis orsakar utsläpp av avgaser.

Publicerad: