Vad kan det vara som gör dessa små hål i marken som återfinns längs min skogsslänt?

Sara G
Svarat av: 
Roger Mugerwa Pettersson
Forskare FLK vid Institutionen för vilt, fisk och miljö
SLU

Hej!

Vad kan det vara som gör dessa små hål i marken? De ca 100 hålen (0.5-1cm) återfinns längs min skogsslänt ner mot trädgården. Förra året var det ca 20 hål men i år som sagt ca 100.

Hej Sara G!

 

Hålen i marken på din bild ser ut som sandjägarhål. Sandjägare (släktet Cicindela) är rovlevande skalbaggar med larver som gör runda hål i sandig mark. Larven sitter en bra bit ner I hålet med en "rund platta" som gör det svårt att se larverna men senare när skalbaggarna finns på plats så kan du se vilken art du har. Det mest troliga är skogssandjägare (Cicindela sylvestris) eller grön sandjägare (C. campestris). 

 

Skogssandjägare trivs i tallskogar och skogsbryn och är mörkt brun I färgen som vuxen skalbagge, se länk längre ner på sidan.

Grön sandjägare har en gräsgrön färg så det är lätt att se skillnad på dessa två, se länk längre ner på sidan.
 

M v h

Roger Mugerwa Pettersson

Forskare och lärare SLU Umeå

0
Publicerad: