Vad kan den enskilde personen göra för att bevara den levande skogen?

Nyfiken
Per Holgén

Vad kan den enskilde personen göra för att bevara den levande skogen?

Först och främst bör man vara aktsam när man besöker skogsmiljön. Se till att inte skada levande träd, andra växter eller djur. En annan sak är att vara aktsam med eld så att inte skogsbrand uppstår. Vill man vara mera aktiv så kan man t.ex. gå med i någon förening som sysslar med skogsfrågor och försöker påverka makthavare att skydda skogsmiljön från exploatering, föroreningar och andra hot.

Publicerad: