Vad innebär ett hållbart skogsbruk?

Angela
Per Holgén
Vad innebär ett hållbart skogsbruk?
Kort sammanfattat så betyder "ett hållbart skogsbruk" att det fungerar på lång sikt, dvs att skogsproduktionen upprätthålls, samt att marken och biodiversiteten inte utarmas. Den skogscertifiering (t.ex. enligt FSC) som pågår i många länder är en hyffsad garanti för att skogsbruket sköts på ett bra sätt på certifierade marker.
Publicerad: