Vad innebär begreppet succession?

Larsbaer@hotmail.com
Erik Valinger
Begreppet succesion, vad det innebär och betyder... Även rotvälta, vad är det, hur funkar det där.. svar snarast
När man talar om succession inom skogsbruket menas att någonting följer av ett visst utgångsläge. Det kan exv betyda att vi vet att vissa av tall dominerade ytor kommer att utvecklas till grandominerade ytor om naturen få ha sin gång. Alltså en stegvis förändring av ett ekosystem. Naturvärdena är ofta högre i sena successionsstadier.

Rotvälta är den uppbrutna rotdel som ofta blir resultatet av att ett träd vräkts över ända av vind.

Publicerad: