Vad har vår asp fått för angrepp?

Åsah helenius
Svarat av: 
Mats Jonsell
Universitetslektor vid Institutionen för ekologi; Enheten för skogsentomologi
SLU

Hej!

En liten asp på vår tomt har någon typ av konstigt angrepp på bladen och jag undrar vad det kan vara och hur vi ska hantera det. Såga ner och bränna upp? Kan det hamna på komposten?

Tack på förhand!

Vänligen

Åsah Helenius

 

Hej Åsah!

Bladen på bilderna är alm (inte asp). De konstiga bildningarna kallas galler, och det är insekter som får växten att växa till så konstigt. I de konstiga bildningarna utvecklas larver eller nymfer av insekterna. I detta fall är det almpunglusen som gjort dessa ”punggaller”. Det är en insekt som är nära släkt med bladlöss.
 
Gallerna utgör ingen fara för almens hälsa. Lössen är också väldigt värdspecifika - de kan inte äta på några andra växter. Lössen tycka ha haft ett bra år i år, och förmodligen är det betydligt färra galler nästa år. Du kan lugnt kompostera gallerna.
 
Med vänliga hälsningar
 
Mats Jonsell, skogsentomolog, SLU
0
Publicerad: