Vad har man för material på trä när man gör möbler?

helena
Erik Valinger

vad har man för material på trä när man gör möbler?

De flesta av världens trädslag lämpar sig väl för att tillverka möbler av.

Vilka trädslag som används beror mest på vad som är "inne" för nuvarande. Exotiska trädslag som t ex teak och jakaranda som var populära på 50-talet har idag ersatts av trädslag med mindre negativ klang (man vill inte bidraga till avverkning av regnskogar), exv bok, björk och furu. Konsumentefterfrågan styr till mångt och mycket utbudet.

0
Publicerad: