Vad har hänt med träden på bilden - har ett djur förorsakat skadan?

Ingela Karjel
Svarat av: 
Mats Jonsell
Universitetslektor vid Institutionen för ekologi; Enheten för skogsentomologi
SLU

Hej!

Jag undrar vad som hänt med trädet på bilderna. Skadan sitter mellan 1 och 3 meter över marken. Är det något djur som gjort detta?

Hej Ingela!

Barken och ytveden har fläkts av av en hackspett, troligt en spillkråka. Den gjorde detta eftersom det var gott om insektslarver i veden, larver som spetten ville äta. Insekterna ser ut att vara kamelsteklar, en sorts stora vedsteklar som lägger äggen i nyligen döda lövträdsstammar.
 
Med vänliga hälsningar
 
Mats Jonsell, SLU
0
Publicerad: