Vad har hänt här?

Lars-åke
Svarat av: 
Mats Jonsell
Universitetslektor vid Institutionen för ekologi; Enheten för skogsentomologi
SLU

Hej!

Vad har hänt här?

Hej Lars-Åke!

Det var väldigt märkligt - det ser ut som om de två träden har vuxit ihop. och borde vara det som de har gjort. De två granarna skulle kunna vara av samma trädindivid - dvs de två stammarna har sprungit upp från samma träd när en gammal huvudstam dött. Om de är samma individ borde chansen att det växer ihop vara större än om det är olika individer. Sen har en gren från ena stammen vuxit in emot stamman på den andra och liksom ”ympats på”. Sen har den andra stammen lagt beslag på det mesta av näringen genom att den vuxit före och därmed lämnat den lilla toppen av det andra trädet att sakta tyna bort… Det är vad jag tror i alla fall.
 
Märkligt att en gren kan ympas på dock - det borde röra sig lite för mycket i grenarna för att det skulle fungera tänker jag. Men någon gång verkar det uppenbarligen kunna bli så…
 
Med vänliga hälsningar
 
Mats Jonsell, skogsentomolog, SLU
1
Publicerad: