Vad har gjorts för att minska miljöpåverkan vid virkestransporter?

marc
Elisabet Andersson

vad hargjorts för att minska miljö påverkan under transporten av virke till industrierna?

Skogsindustrierna har sedan 1997 ett fastlagt åtgärdsprogram för transporter som beskriver vad som gjorts och hur det tänker framåt. Hållbarhetskriterier för vägtransporter är en del i Skogsindustriernas hållbarhetsarbete. De utgår ifrån den övergripande hållbarhetspolicyn för transporter från 2010. (rev Lena Ståhl 2111)

0
Publicerad: