Vad har angripit granvirket?

Johan gustafsson
Svarat av: 
Thomas Thörnqvist
Professor emeritus, Institutionen för skog och träteknik
Linnéuniversitetet

Hej!

Jag har granvirke som är sågat, ej hyvlat, och det har nog legat torrt under tak ute i snart 10 år. Vad kan det vara som angripit virket? Är det något som är med från början eller är det något som krypit in i virket i efterhand? Det finns inga synliga ingångshål från den sågade ytan.

Hej Johan!

Det är inte lätt att se på ett fotografi, men det bruna ser ut som brunröta, eller krympningsröta som man i bland kallar den typen av röta. Detta eftersom det ser ut som om den angripna veden ser ut att ha krympt. Det vita ser ut att vara någon slags vitreötesvamp eller någon slags skinnsvamp. Vitrötesvampen bryter endast ned cellulosan medan brunrötesvampen bryter ned såväl cellulosa som hemicellulosa och lignin. Vad svamparna heter är omöjligt att säga utan att odla fram dem.

Med bästa hälsningar

Thomas Thörnqvist

1
Publicerad: