Vad händer med tallarna på min tomt?

Kenth Mill
Svarat av: 
Åke Lindelöw
Fältentomolog vid Institutionen för ekologi; Enheten för skogsentomologi
SLU

Hej!

Har en sommarstuga där det finns några stora tallar på tomten, en är nu heldöd och ett par till har "hål" men ser inte skadade ut, hoppas bilderna kan ge en förklaring på vad som händer?

MVH Kenth

Hej Kenth!

Den döda tallen har koloniserats av större märgborre (Tomicus piniperda) vars larver utvecklats mellan bark och ved under det första år tallen var död. Denna barkborre angriper och förökar sig endast i träd som är starkt försvagade av någon anledning. Vad som primärt skadat tallen och gjort den lämplig för större märgborre att angripa går inte att säga med ledning av bilden. Trädet står intill ett hus och an vanlig anledning till att barrträd försvagas är om man grävt eller gjort andra markförändringar intill trädet. Gröna, urholkade skott på marken under levande tallar som ett resultat av märgborrens mognadsgnag brukar man se vid den här tiden och några månader senare. Detta skottgnag betyder inget för träden heller i detta sammanhang.

Hackhålen nedtill på de friska träden har hackspettar gjort för att komma åt insekter. Vilka insekter? Ja, det är svårare att svara på. Större märgborrar som övervintrar i barken nedtill på levande träd. Detta skadar inte tallen. Om hackmärkena finns längre på efter stammen 1-2 m, är det också tänkbart att hackspettarna letat efter larver av barkstekeln (Strongylogaster). Dessa hack skadar inte heller trädet. Men det kan också vara andra insekter som gömt sig i barkspringor.

Om trädet är grönt i kronan och ser vitalt ut så finns ingen anledning till oro.

Med vänlig hälsning

Åke

Publicerad: