Vad händer i ekosystemet om alla rävar dör?

Lukas

En näringskedja kan bestå av gräs, hare och räv. Vad skulle kunna hända i ett ekosystem om alla rävar dog på grund av en sjukdom?

Hej Lukas!

Alla arter har i ett fungerande ekosystem en naturlig plats och betydelse för att funktionen i systemet skall vara komplett. Om en art som Rödräv försvinner så påverkar den genom sin blotta förekomst en mängd djur- och växtarter. Vilka och i hur stor omfattning beror på en mängd faktorer och det är omöjligt att ge ett rakt svar. Det skulle kunna innebära att antalet fältvilt ökar kraftigt med högre betestryck på vegetationen som följd, men även att antalet fältvilt i nästa skede minskar. Säkert är att balansen i systemet rubbas tillfälligt och det tar ett tag att återfå den.

Besvarat av:

Benny Gäfvert

Verksamhetsansvarig

De5Stora_farg

1
Publicerad: