Vad gör jag med tallen som är angripen av skadedjur?

Per Björkdahl
Svarat av: 
Mats Jonsell
Universitetslektor vid Institutionen för ekologi; Enheten för skogsentomologi
SLU

Hej!

Jag har en tall som är angripen av ett skadedjur! På ett bord under stor tallgren ligger det gröna "smulor" som ser ut som avföring från en insekt, se bild. På tallen saknas det barr i toppen på vissa fjolårsskott. Se bild.

Hej!


Jag tror att du har het rätt i att det är ”dynga” (kallas ”fesis” på finare språk) från någon stor fjärilslarv som trillar ned på din altan. Kanske är det tallspinnare? Skottet som är avbildat är dock förmodligen inte ätet av dessa fjärilar. Att det blir uppehåll i barren på detta sätt beror på att barren på denna sektion ombildats till hanblommor, som sedan faller av. Man ser en som sitter kvar. Andelen barr som ombildas på detta sätt varierar stort mellan år. Med den stora fesismnängd som du har på altanen borde det dock gå att se att det är gnagt uppe i barrskruden. Larverna brukar dock lämna en del halvätna och skadade barr efter sig, så det blir inte lika rent som på bilden på skottet.Med vänliga hälsningar

Mats Jonsell, skogsentomolog, SLU

1
Publicerad: