Vad gäller för bestämmelser för att få plocka mossa i större mängder i skogen?

borje.eriksson@eupro.se
Erik Valinger

Vad gäller för bestämmelser för att få plocka mossa i större mängder i skogen?

Det hela är begränsat i Allemansrätten. Vad jag kan utläsa ur detta är att det är förbjudet att plocka mossa om det inte sker på egen mark eller med tillstånd från markägaren.

Publicerad: