Vad föredrar älgar för föda?

Anna
Märtha Wallgren, Skötsel och miljö, Skogforsk

Hej!

Läst intressant fråga ur SkogsSveriges Frågelåda om älgar och vad de föredrar för föda under olika delar av året. R.Bergström, tis, 7okt, 2003-10:59. Finns möjlighet få tips vart jag kan läsa mer? Samt hitta denna info? Mkt tacksam för svar.

VH/Anna, Linköping

Hej Anna!
 
Tack för din fråga. Det finns ett flertal böcker, rapporter och vetenskapliga artiklar som i någon mån behandlar vad älgen äter och jag ska ge dig några tips på litteratur på svenska.
 
En bra och användbar bok som gavs ut 1993 i ett samarbete mellan Svenska jägareförbundet och Skogsstyrelsen är ”Ett hundra frågor om älgen: jägare och skogsfolk frågar, forskare svarar” (red Johan Elmberg). En annan klassiker är ”Älgen – djuret, skötseln och jakten” av Henrik Ekman som gavs ut av Jägareförbundets förlag 1992 (och en andra upplaga året efter). Sedan har vi bokserien Skogsvilt som finns i tre delar skrivna av forskare verksamma vid Grimsö viltforskningsstation, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). De två första delarna kom ut 1984 (red Gunnar Markgren) och 1994 (red Gunnar Markgren, Henrik Andrén och Håkan Sand) och innehåller bl a några korta och bra artiklar som handlar direkt om älgen och dess födoval under året (Skogsvilt, första delen), samt effekter på biologisk mångfald (Skogsvilt, andra delen). Dessa böcker kan gå att hitta hos större, välsorterade bibliotek (speciellt universitetsbiblioteken) och ibland på hemsidor för försäljning av gamla böcker.
 
Vidare kan du hitta bra och aktuell information i faktablad som ges ut regelbundet av några organisationer. Ett exempel är Skogforsks Resultat-serie, nr 1 2008: ” Försommarbete på tall – ett skogligt problem” av Roger Bergström. Ett annat är SLUs Fakta Skog, t ex nr 7 2007: ” Älgbete i tid och rum — vad styr älgarna och betestrycket i ungskog?” av Johan Månsson och flera medförfattare. Också Skogsstyrelsen producerar rapporter, broschyrer etc som inriktar sig på viltbete och effekter på skog och skogsmark, t ex Rapport 27 2006: ” Referenshägn som ett verktyg i vilt- och skogsförvaltning”. För närmare information om dessa rapportserier, besök organisationernas hemsidor där publicerat material i regel finns tillgängligt för nedladdning.
 
Mycket kunskap finns också publicerad i form av populärvetenskapliga och vetenskapliga artiklar i många olika tidskrifter. Dessa kan vara svårare att få tag på, men på biblioteken finns ofta databaser att söka i. Speciellt på universitetsbiblioteken finns stort utbud av sökresurser.
 
Vänliga hälsningar
Märtha Wallgren
 

Publicerad: