Vad betyder plastbanden på träd som ska avverkas?

Pia Eklund
Svarat av: 
Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam Skogsmästare & Reg. Fastighetsmäklare
Areal

Hej!

På vår tomtgräns ska de avverka skog, vissa träd sitter det plastband på, vad betyder det.

Hej Pia!

Band i skogen kan ha olika betydelse. Det kan markera körvägar, fastighetsgränser, beståndsgränser olika typer av miljö eller kulturskydd eller dylikt. Om banden är gjorda av plast så är ofta tanken att de ska sitta kvar under en lång tid och visa något beständigt, tex. en fastighetsgräns eller en fornlämning. Bandning för basvägar eller annan bandning i samband med avverkningar utförs i regel med pappband för att de ska brytas ned av naturen efter en tid och för att de inte ska ”förorena” industrin (pappersbruk och sågverk vill inte ha in plast i sin produktion). Olika bolag har olika typer av färgkodning och olika typer av band för sin avverkningsplanering. Om du vet vem som ska avverka på marken så kan du ringa en virkesköpare eller planerera på det bolaget så får du svar på vad bandet avser. Om det är en fornlämning eller ett biotopskydd som bandats in så står det ofta i klartext på banden.

Med vänliga hälsningar!

1
Publicerad: