Vad betyder begreppet "märgår"?

Kristoffer
Arne Albrektson, Inst för skogens ekologi och skötsel, SLU

Hej!

Jag undrar vad begreppet "märgår" betyder, när man pratar om träds ålder.

Hälsningar

Kristoffer

Hej Kristoffer!

Så vitt jag vet så finns ingen definition av ordet "märgår". En googling ger dock att ordet används ibland i betydelsen "födelseår", eftersom "märgen" bildas under skottets födelseår. "Märgår" är alltså inte trädets ålder utan exempelvis den äldsta delen i mitten av en trissa - och trissor från olika höjder av samma träd får då olika "märgår".  Se exempelvis användningen av ordet i Naturvårdsverkets redovisning av branden i Tyresta, se länk längre ner på sidan.


Mvh Arne Albrektson

Publicerad: