Vad beror fototropism och gravitropism på?

Madeleine Ström
Erling Ögren
Jag undrar om ni kan ge en bra förklaring på fototropism och gravitropism, så att man lätt kan förklar dessa begrepp i skolan. Vad beror fototropism och gravitropism på?
Växter behöver liksom djur orientera sig i rummet för att hitta de naturresurser som de livnär sig av. Växter livnär sig av koldioxiden i luften, av solljuset och av olika mineralnäringsämnen och vattnet i marken. Koldioxiden kommer med luftrörelser till växten och behöver inte sökas upp. Men solljuset är i allmänhet en starkt begränsande resurs och måste sökas upp: växter beskuggar vararandra, eller om man så vill, konkurrerar om ljuset. Som en följd av konkurrensen har växter utvecklat en förmåga att växa i riktning mot ljuset (fototropism). De unga skotten växer i riktning mot ljuset så att bladen får tillgång till så mycket ljus som möjligt. Ett pigmentsystem i skottspetsen uppfattar från vilket håll ljuset kommer. Detta aktiverar i sin tur kemiska signaler som överstimulerar tillväxten på skuggsidan av skottspetsen. Snabbare tillväxt på skuggsidan än på solsidan får spetsen att böja sig i riktning mot ljuset.

På motsvarande vis är gravitropismen ett uttryck för behovet av att orientera sig i marken: först ska rötterna växa rakt ned i marken och sedan ska de så effektivt som möjligt exploatera marken, d.v.s. utbreda sig horisontellt. Rotspetsarna känner av sitt läge i förhållande till tyngdkraftens riktning eftersom de är utrustade med "känselkroppar" i form av små stärkelsekorn.

Publicerad: