Vad beror det på att tallen fortfarande står upp trots att barken ramlat av?

monika westin
Svarat av: 
Mats Jonsell
Universitetslektor vid Institutionen för ekologi; Enheten för skogsentomologi
SLU

Hej!

Vad är detta? Tall som fortfarande står upp. Barken har ramlat av.

Hej Monika!

Dessa mönster verkar ingen kunna förklara. Mats Nylinder som är professor i virkeslära skriver "För drygt ett år sedan hade jag en omfattande diskussion med flera forskare i Europa om detta fenomen men jag tyckte ingen hade en övertygande förklaring. Om vi kan hitta ett träd som vi får fälla skulle jag vilja såga fram trissor och försöka på så vis finna en förklaring. Jag funderar om det blir någon typ av ”interferensmönster” i samband med övervallning av kvist. Mats Nylinder samlar på ”konstigheter på träd” och är intresserad av denna typ av observationer kombinerat med data om var trädet står, trädslag, fotograf, marktyp mm.
 
Med vänliga hälsningar
 
Mats Jonsell, skogsentomolog, SLU
0
Publicerad: