Vad beror det på att kastanjeträdet inte får varken frukter eller kastanjer?

Peter Fleury
Svarat av: 
Mats Jonsell
Universitetslektor vid Institutionen för ekologi; Enheten för skogsentomologi
SLU

Hej!

Jag har ett kastanjeträd stort, ca 25m. Det blir inga frukter eller kastanjer. Blommorna är fina. Bladen är stora och fina. Trädet mår bra. Vad kan det vara? Aldrig beskuret.

Tack på förhand.

Hej Peter!

Det är lite svårt att svara på varför det inte blir några ”frukter” som de heter på botaniskt språk. Vissa trädslag är dioka - dvs vissa individer är honor och andra hanar, och hanarna får ingen frukt. Kastanjerna ska dock så långt jag vet inte vara sådana. Då skulle det kunna bero på att trädet är dåligt anpassat till det lokala klimatet och att  blomining och fruktsättning blir dålig på grund av dålig tajming med det. Man kan också tänka sig någon form av genetsik defekt som gör att frukterna inte blir till. Möjligen skulle en riktig växtexpert kunna ha något mer konkret svar…
 
Mats
1
Publicerad: