Vad äter en stackmyra och vem äter den?

Ida Nilsson
Åke Lindelöw

Vad äter en stackmyra och vem äter den? Var och när trivs stackmyror bäst?

Det finns flera arter stackmyror men de flesta livnär sig på dels bladlussocker (de mjölkar bladlössen) och dels äter de andra insekter exempelvis fjärilslarver. De bär hem bytet och matar larverna och andra myror i stacken med maten.

Fiender - javisst! Gröngöling, björn och andra större djur plundrar njutningslystet stackarna på deras innehåll. Men framförallt är det andra insekter som äter myrorna på olika sätt. Ett av de mer raffinerade sätten att äta av myrornas ägg och larver har ett antal skalbaggar som maskerar sig och sedan bosätter sig i stackarna. De har körtlar som producerar en vätska som myrorna inte kan motstå utan slickar i sig med god aptit och därmed får inkräktaren vara ifred och kan i lugn och ro förse sig av myrägg och läckra små myrlarver. En del av dessa så kallade myrgäster liknar också myrorna till utseendet och beteendet.

En del stackmyror trivs bäst i blandskog med tall, gran och björk där det finns bladlöss i träden. Du kan se myrornas vägar ut från stacken till vissa bestämda träd - i dessa finns det ofta bladlöss uppe i kronan. Andra stackmyrearter bygger sina bon ute på öppna myrar eller ängar.

Några böcker som kan rekommenderas är "Myrornas hemliga liv" av Katja Bargum och Heikki Helanterä, "Myran Emma" av Carl H Lindroth och för den riktigt "myrbitne" Hölldobler och Wilsons "The Ants".

0
Publicerad: