Vad är skogsimpediment?

peter.gustavsson@mbox304.svipnet.se
Eva Fridman
Vad är skogsimpediment?
Som skogsimpediment klassas den skogsmark som inte uthålligt kan producera minst 1 m3sk/ha och år.
Publicerad: