Vad är rimligt att betala i arrende för 1 hektar åkermark?

Marie Kvick
Svarat av: 
Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam Skogsmästare & Reg. Fastighetsmäklare
Areal

Hej!

Vi funderar på att arrendera 1 hektar åkermark ( just nu vall). Vad är rimligt att betala i arrende ?

Hej Marie!

Det är svårt att svara på, det beror på var i landet åkern ligger, hur skicket är och vilka aktörer som finns i omgivningen. Det finns arrenden som är gratis för att markägaren bara vill hålla marken öppen och det finns arrenden som både kostar 2-3 000 kr/ha, i södra delen av landet ännu högre. Jordbruksverket släppte en rapport, 2016, där utvecklingen av jordbruksarrenden beskrevs över tid. Ett snitt 2016 (inkl. gratisarrenden) låg på ca 1 700 kr/ha över riket.

 

Vänliga hälsningar!

Mats Fröjdenstam

 
Publicerad: