Vad är konsekvenserna av skillnaden mellan tallarnas tillväxt mellan klimatzon 3 och 8?

Blenda Fazliu
Anders Fries, Inst för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU

Hej!

Vad är konsekvenserna av skillnaden mellan tallarnas tillväxt mellan klimatzon 3 och 8?

Hej Blenda!

I rena siffror är den ungefärliga boniteten mätt i tillväxt i zonerna 1-3 m3sk/ha*år i zon 8 och 7-9 m3sk/ha*år. Det innebär att volymtillväxten i stamved i Zon 8 är 1-3 m3 stamved per hektar (100 x 100 m) varje år medan den i Zon 3 är 7-9 m3 stamved per hektar (100 x 100 m) varje år. Jag har bedömt boniteterna för zonerna från en bonitetskarta och jämfört med karta över växtzoner. Gränserna överensstämmer inte riktigt så intervallerna blir ganska stora, speciellt som det beror på hur näringsrik marken är.
 
Om man tittar på karta över vegetationsperiodens längd är den i Zon 8 ca 115-125 dagar och i Zon 3 ca 185-200 dagar. Det är inte antal dagar som trädet lägger på volym utan som det sker olika växtprocesser i trädet (skottbildning, skottskjutning, förberedelse för vinterklimat, dvs succesiv härdning av knoppar etc.). Det anger alltså mer förhållandet mellan längden på tallens fysiologiska aktiviteter.
 
Den accumulerade temperaturen dagar med mer än +5° under året (temperatursumman) är i Zon 8 ca 115-125 dygnsgrader och i Zon 3 ca 1300-1400. Säger lite mer om förhållandet mellan Zon 3 och 8.
 
Hoppas svaret ger en lite klarare bild av skillnaden
 
Hälsningar Anders F

Publicerad: