Vad är ett lämpligt avstånd mellan björkar i en allé?

Matti Wirlander
Svarat av: 
Eric Agestam, Forskare FLK vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU

Hej!

Vad är lämplig avstånd mellan björkar i en allé?

Hej Matti!

I litteratur om alléer som jag hittar - och den är riklig eftersom alléer år ett så intressant inslag i landskapet - är det påfallande att avståndet mellan träd sällan tas upp!

Mitt bästa råd är att du går ut och tittar på några alléer som du tycker är vackra och gör en bedömning vad som skulle passa dig idag och i framtiden när träden växt sig större.

Du skulle också kunna resonera i dessa banor:

En stor björk har en krona med en diameter på ca 10 (-12) meter. Om du planterar björkarna på 10 (12) meters avstånd kommer trädens kronor så småningom att nudda varandra. Eller plantera tätare om du lite snabbare vill få känslan av en allé. Eller öka avståndet om vill du ha en ljusare allé?

Mvh

Eric

0
Publicerad: