Vad är en Biosfär? m fl frågor

Nhansson@Osterholmsskolan.stockholm.se
Erik Valinger
Vad är en Biosfär? Hur bildas ett ekosystem? Förklara ekosystemet i en skog! Vad visar en näringsväv? vad händer när viss energi går förlorad i varje steg?
Biosfär = den del av jorden och dess atmosfär som kan uppbära liv.
Ekosystem = växt- eller djursamhälle med tillhörande miljö uppfattat som funktionell enhet.
Se ovan.
Näringsväv = samspel mellan organismer när man utgår från näringen som flödande faktor.
Energin omvandlas t ex för tillväxt av en organism.
Publicerad: