Vad är egentligen en fura?

Anna-Karin Olsson
Ann Dolling

Vad är egentligen en fura? När sker övergången mellan tall och fura? Är det vid en viss ålder, grovlek, struktur? Mvh AK

Det finns ingen skillnad mellan fura och tall, fura är bara ett annat namn på tall.

Publicerad: