Vad är detta för typ av skalbagge?

Hans-Uno Gustafsson
Svarat av: 
Roger Mugerwa Pettersson
Forskare FLK vid Institutionen för vilt, fisk och miljö
SLU

Hej!

Har hittat denna lilla skalbagge i ganska stor omfattning hemma hos mej på landet, har aldrig sett denna sorten innan.

Hej Hans-Uno!

Din bild visar en larv av en nyckelpiga (familj Coccinellidae). Jag kan mer om vuxna nyckelpigor än deras larvstadium, delvis då jag saknar bestämningslitteratur för skalbaggslarver.

Mitt tips är att du själv söker (på internet) varpå du kan se liknande bilder av larver för olika arter i släktet Coccinella (dit hör vår 7-prickiga nyckelpiga). Min gissning är att denna nyckelpigelarv tillhör detta släkte.

Roger Mugerwa Pettersson

Forskare och lärare

1
Publicerad: