Vad är detta för träd?

Natanael Samuelsson
Svarat av: 
Håkan Schüberg
Utbildningsledare Skogsutbildning, Birka Folkhögskola

Hej!

Vid min skola växer detta träd som vi inte vet namnet på kan ni hjälpa oss?

Hej Natanael!
 
Det är en avenbok Carpinus betulus. Det svenska namnet kommer troligen från danskans Havebog (Boken för hagen). Den boken man vill ha i sin slåtteräng. Kvistarna är mycket lämpliga som lövtäckt till djurfoder. Vanlig bok är mycket dålig som djurfoder. På tyska heter trädet heinbuche vilket betyder just hägnbok (bok för det inhägnade området eller slåtterängen).
 

Håkan Schüberg

Projektledare

Skogsutbildning

070-5300926

1
Publicerad: