Vad är detta för träd?

Eva Blomqvist
Svarat av: 
Håkan Schüberg
Utbildningsledare Skogsutbildning, Birka Folkhögskola

Hej!

Vi har köpt ett hus i Markaryd i Småland och har en baksida full av träd, det mesta vi hittat har vi tyckt är sly men detta träd med så rödbruna blad funerar vi på, min man föreslog blodplommon, men trädet saknar blommor.

Hej

Hej Eva!

Det är bok ni har. Det finns rödbladiga varianter som kallas blodbok. De är tämligen vanliga i parker och trädgårdar i södra Sverige.

1
Publicerad: