Vad är detta för humla?

Tina
Svarat av: 
Roger Mugerwa Pettersson
Forskare FLK vid Institutionen för vilt, fisk och miljö
SLU

Hej!

Vad är detta för humla? Den hade en vit prick på ryggen, är det kanske istället en tambidrottning?

Hej Tina (& Mattias f  k)!

Dina bilder visar en humla som ser ut som en melanistisk (mörk form av) trädgårdshumla (Bombus hortorum) enligt Strid & Forshage (2013. Sveriges humlor – en fälthandbok, s. 58).

Mattias Forshage på Naturhistoriska riksmuseet kan bekräfta/dementera om dina bilder nedan visar trädgårdshumla.

M v h

Roger Mugerwa Pettersson

Forskare och lärare

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

1
Publicerad: