Vad är det som pågår i Rödbergets naturreservat i Åsele?

Carina
Peter Näslund, Skötsel & Förvaltning av Naturreservat, Länsstyrelsen i Västerbottens län,

Hejsan! Vad är det ni håller på med på Rödberget i Åsele? Om det nu är SLU? Jag är nyfiken. Vackert område med fina vedsvampar.

Hej Carina! Institutionen för skoglig zooekologi på SLU bedriver en forskningsstudie inom Rödbergets naturreservat. För att kunna utvärdera naturvårdsåtgärder inom skogsbruket så har de fått tillstånd att studera artsammansättningen av vedskalbaggar inom reservatet. Bl a så har stockar manuellt burits in i reservatet och ett antal insektsfällor har även satts upp! Studien började 2001 och sträcker sig fram till 2008. mvh Peter Näslund

0
Publicerad: