Vad är det för utväxt på granen?

Lena Söderberg
Svarat av: 
Mats Jonsell
Universitetslektor vid Institutionen för ekologi; Enheten för skogsentomologi
SLU

Hej!

Vad är det här för utväxt på granen? Såg den i Veda, Vallentuna på promenaden efter en skogsväg.

Med vänlig hälsning

Lena Söderberg

Hej Lena!

Det som du har hittat brukar kallas för häxkvastar. På något sätt har en gren börjat växa väldigt onormalt och bildat ett gytter av tätt sittande småkvistar. Sen verkar grenen ha dött så alla barr blivit bruna. Vad som orsakar det på barrträd verkar inte vara helt klarlagt. Det kan vara någon genetisk mutatrion, eller någon liten organism som påverkat granen att bli så här - virus/kvalsetr/svamp anges i lite olika källor. På glasbjörk orsakas häxkvastarna av en speciell svamp som heter Taphrina betulina, men någon lika entydig orsak tycks inte finnas för barrträden.
 
Med vänliga hälsningar
 
Mats Jonsell, skogsentomolog SLU
0
Publicerad: